Het ontvangst commitee.
Links de stationschef Wietse Leistra en rechts Gerrit Bouma in een Frans uniform.
Zij verwelkomen hier Burgemeester M.Haveman en de Commisaris van de Koningin Nijpels.