Synaeda State vanuit het noorden gezien,deze state is van fam.ing. A.Oosterbaan.