De Wikos

k Sjoch noch dat bankje dr efter de kij
Hiel gewoan, sa stie it drbij,
t Stie altiid re, bij mannich petear,
It bthsbankje it is der net mear.

Behalve dat de mestgoot is dichtgestort is er eigenlijk in de stal nooit iets veranderd.
De pomp aan de muur is sinds 1890 nog altijd aanwezig.

Dit bankje houden wij in ere.
De redactie
foto: In bths bij Samme Talsma Tzummarum door zoon Jan.