Foto: W.Leistra

De stjelp hearewei 4 Tzummarum voorheen van de fam.Talsma 1880 en nu gekocht door de fam. Greidanus wordt nu geheel gerestaureerd.
Foto,s van voor en tijdens de restauratie.