Toespraak Jan Vonk voorzitter Oudheidkundige vereniging Barradeel.