Het poortje in de ,,hearegong"op Synada State dat de scheiding aangaf tussen de woning van de boer en het ,,utfanhuzers"deel van de eigenaar.
Tekening Ids Wiersma.

Uit de mond der oude middelzee van K.J.van den Akker.