Het Retiradegebouwtje is voorzien van een maquette van het voormalige stationsemplacement Tzummarum, gemaakt door Jacob Roorda.