Tzummarum.

Onze stationschef, de heer E. Wilmink, wordt in den loop dezer maand overgeplaatst naar Hoofddorp.
Gedurende de tien jaren van zijn verblijf hier heeft hij zich doen kennen als een ambtenaar, die zijn positie tegenover het reizend publiek volkomen begreep.
Zijn ondergeschikten achten hem hoog en als particulier heeft hij zich veler vriendschap verworven.
Zijn opvolger is de heer Wessels, thans chef te Wapenvelde.

L.C. 2-7-1912