Reisje Herv. Vrouwenvereniging Tzummarum-Firdgum
Apeldoorn ,,Het Loo” -12 juni 1985.
Bron; fam. Vogels