Geitenkeuring Barradeel

De Geitenfokvereniging ,,Mei´noar len" in Barradeel heeft zaterdagmiddag haar afdelingskeuring te Minnertsga gehouden.
Er waren 39 geiten, hiervan twee Toggenburgers van goede kwaliteit.
Kampioene van deze middag werd Joukje van S. A. Zoodsma te Minnertsga; res. Kampioene Richtje van B. Wassenaar te St. Jacobipar.

Uitslag: 1-jarigen: 1 Anneke 9 van J.Stapert te Minnertsga; 1B Maaike 6 van T.Fokkema te Tzummarum; 2A Juweeltje van B. Wassenaar te St. Jacobipar.; 28 Anneke 10 van G. Hempenius te Tzummarum; 2C Trienie van A. J. v. d. Veen te Minnertsga; 2C Sannie van R. Dobma te Sexbierum; 3C Sjoukje van K. Kikstra te Firdgum.

2-jarigen: 1 Jantje van S. A. Zoodsma te Minnertsga; 2A Hijne van Gebr. PoIs te Firdgum; 2B Anneke van J. Dobma te Sexbierum.

3-jarigen: 1A Pietje van B. Wassenaar te St. Jacobipar.; 2A Anneke 6 van J. Dobma te Sexbierum; 2BGerda van J. de Groot te Minnertsga; 2C Saapke 1 van J. Stapert te Minnertsga; 2D Pietje van J. Westra te Minnertsga; 3A Antje van J. Bloembergen te Minnertsga; 3B Metje van D. Miedema te Minnertsga.

Overlopers: 1 Janny van J. de Groot te Minnertsga; 2 Ineke van Jac, Stapert te Minnertsga; 3 Alie van S. Hoekstra te Minnertsga.

Toggenburgers: 1A Rennie van Kerkbrink van D. de Jong te Tzummarum; 1B Jolanda 2 van S. A. Zoodsma te Minnertsga.

Bonte: 1e Antje van S. A. Zoodsma te Minnertsga; 2e Sjoukje 2 van D. de Jong te Tzummarum.

Lammeren: 1 Maaike 7 van T. Fokkema te Tzummarum; 1 1am van J. Dobma te Sexbierum; lam van R. Douma te Minnertsga; 1 lam van B. Wassenaar te St. Jacobipar.; 2 lam van J. Dobma te Sexbierum; 2 Hijke 10 van Gebr. Pols te Firdgum; 2 Tine van D. Miedema te Minnertsga;2 Klara van J. Nagel te Minnertsga; 2 Jelanneke van J. Stapert te Minnertsga; 2 Anneke 1 van G. Hempenius te Tzummarum; 3 Trijntje van T. Fokkema te Tzummarum.

Foto red. tekst: Hessel Talsma.