Volksdansgroep

Boven v.l.n.r: onbekend, Pietje Reitsma, Boukje Haakma, Tine Knol, Jannie de Valk en vr. van Zanden.
Onder v.l.nr: onbekend, Aaltje de Lange, onbekend, Gina Hoogland en Tine Boomstra, Namen:L.H.Vogels
Bron: Hiltje Bandsma.