Volksdansgroep

Boven v.l.n.r: Boukje Terpstra, Fokje Talsma, Sijke Post en Hiltje Bandsma.
Onder v.l.n.r: Loekie Wassenaar, Griet Westra, Sjoke Kolthof, Fetje Hibma en Lena Jouwersma.
Namen afkomstig van L.H.Vogels. Bron: Hiltje Bandsma.