Melkboeren uit de omgeving van Tzummarum. Staand: 2de van links: Fokke de Vries, 6de Jorrit Geertsma, 12de Johannes Stellingwerf van Oosterbierum, 13de vrouw Wiersma van Minnertsga en 14de Albert Dijkstra voor midelste is Schoelier met daarachter zijn vrouw Tsjitske.
Boveste rij links Douwe Vrij en Jannie, met gebloemde jurk is vrouw Boersma en Sjouke,in pak Brouwer uit Sexbierum. Bron: Baukje Mollema.