Gymnastiekvereniging TONIDO Heren en Dames.
Staand v.l.n.r.
Jappie Meijer, Feike Bosma, Jan de Valk, De Haan, Leo Vogels, Jelte Sim. van der Zee.
Tweede rij:
Metje Kolthof, Hennie Postma, Hiltje de Haan, Anneke Pasma, Marie J.Tamsma, Baukje Dronrijp.
Onderste rij:
Tine van der Weg, Wop Oost, Jantje de Haan, Anneke Herrema, Rinske de Vries.

Informatiebron: Doet Draijer-Terpstra.