Gymnastiekvereniging. TONIDO damesgroep
Bovenste rij v.l.n.r.
Sijke de Vries, Tine van der Weg, Metje Kolthof.
Tweede rij:
Jantje de Haan, Baukje Dronrijp, Anneke Pasma, Hiltje de Haan.
Onderste rij:
Lize Jensma, Anneke Herrema, Wop Oost, Renske de Vries.

Informatiebron: Doet Draijer- Terpstra.