Betty Schilstra spelt de ereleden Jan v.d.Laan en Jan Santema de gouden speld op.