Bestuur en leden van de Rederijkerskamer Onno Zwier te Tzummarum omstreeks 1950. Zittend v.l.n.r. 1. Marten Miedema 2.Klaas P. Bonnema, 3.Leo Vogels 4. Rike Postma 5.Lieuwe Herrema 6. Jan H. Santema. Staande v.l.n.r. 1. Hiske Bonnema- de Boer 2. Sipke J. Anema 3. Tiny Westra-Muller 4. Marie J. Tamsma 5. Jan van der Laan 6.Germ Jorritsma 7. Samme F Talsma 8. Uilkje Prosje 9. Sietske Talsma-Jellema 10.Hannie Vogels-Rienks 11. Doet Draijer-Terpstra 12. IJfke de Hoop 13. Wieger de Hoop.

1958. Er waren veel schriftelijke gelukwensen binnengekomen.
De heer S.J.Anema voerde als ere-lid het woord en de Vereniging van Volksvermaken feliciteerde met een bloemstuk.
De regiseur en zijn echtgenote, de heer en mevrouw K.P.Bonnema, kregen elk een cadeau.
Voorzitter L.H.Vogels gaf een kort historisch overzicht.