Januari 1965 vreselijk koud Schoolrijden. Jan Santema keek ge´nteresseerd naar de verrichtingen.