Dit is op de Put aan de SÚdyk bij nr. 17 onder Tzummarum.
v.l.n.r. de toenmalige bestuursleden Fokke Buren, Tjerk D. Dijkstra en Germ Swart.