Opening IJsbaan Tzummarum. Dec. 1961
De Drumband Minnertsga en onze beide corpsen “Cresendo” en “De Bazuin” voorop naar de nieuwe IJsbaan.
Politieagent is Looge woonde in de Skoalstrjitte.

Foto’s afkomstig familie Santema.