1984
Jubileumviering 50 jaar Gymnastiekvereniging TONIDO.
Het jubilerende bestuur; v.l.n.r. zittend. Doet Draijer-Terpstra, Leo Vogels en Pietie Heeringa-Bakker.
Staande; Hans Bruinsma en Corrie Haarsma- de Haan.