20-05-1974.
jeugdige wandelaars van Tonido uit Tzummarum bezig aan vijf km. in de President Kennedytocht in Menaldum.