1976.
Damesgroep Tonido tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken.
V.l.n.r. zit ; T.Bleeker- Kamstra, M.Westra- Wassenaar, S. Spoelstra- Vogel, D.Draijer-Terpstra.
Geknield; G. Westra-Kooy, B. Herrema- Hiemstra, P. Delp- Terpstra, onbekend.
Staande; E. Jorritsma-Miedema, leidster van groep mevr. van Drooge( Harlingen), H. Bonnema- de Boer, T. de Jong- Marra, G. Leistra- Dijkstra, S. van Steinvoorn- Joostema, H. de Haan- Wiersma, H. Vogels- Rienks, J. Kramer-Spijker, G. Fongers- Jellema, G. Suierveld- Kramer.