1976.
Optocht van Tonido tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken.
Vooraan links is mw. M. Westra-Wassenaar en uiterst rechts mw. D. Draijer-Terpstra.