Tzummarum, 8 april 1943.

Heden herdacht de rederijkerskamer “Onno Zwier” op de bovenzaal van hotel “Het Wapen van Barradeel” haar 75 jarig bestaan.
De zaal was tjokvol.
De voorzitter, de heer S.J.Anema, liet in zijn opening de voornaamste gebeurtenissen de revue passeeren.
In het bijzonder heette hij enkele eereleden welkom, o.a. een der eerste bestuursleden, de nu 94 jarige Joh.de Beer.
De heer K.J.Bonnema bleek reeds 39 jaar werkend lid en 26 jaar bestuurslid te zijn.
De avond werd verder gevuld door het cabaretgezelschap Henk Stuurop, dat er in slaagde een gezellige sfeer te scheppen.
Naast de vele schriftelijke en telegrafische gelukwenschen werden er bloemen aangeboden door de “Nut en Genoegen”, de IJsclub “Tzummarum” en de gymn.ver.”Tonido”.