Tzummarum, 2 jauari 1930.
De rederijkerskamer “Onno Zwier” alhier gaf gisteravond haar jaarlijksche uitvoering voor ongehuwden op de zaal van J.Bok.
Voor het voetlicht werd gebracht het Hollands toneelstuk “Zie hier ben ik”,
Toneelspel in 4 bedrijven door Anna v.Gogh-Kaulbach.
De verschillende rollen werden uitstekend vertolkt, zoodat het stuk en het spel de talrijke aanwezigen van begin tot einde heeft geboeid.
Als nastukje werd gegeven “De twee oude vrijers”, dat ook zeer in den smaak viel.