Ballotaazjebakje van ”Onno Zwier” Tzummarum.

Dit werd gebruikt bij het aannemen van nieuwe leden, om zo het uitschot te keren.
Leden konden anoniem voor of tegen stemmen door opgerolde briefjes of houtjes in het bakje te doen.
Na de stemming werden de voors en tegens geteld.
In al die jaren is er 1 keer tegen een kandidaat gestemd.
Het bakje is na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft en word nu in het Yeb Hettinga museum bewaard.