1 Februari 1963.

De achtienjarige Bonne Speerstra uit Tjerkwerd wil blijkbaar niet onder doen voor zijn acht jaar ouder broer Hylke.
Zegevierde laatstgenoemde zondag jl. in Warga, Bonne toonde zich gistermiddag de snelste uit een veld van veertig rijders die deelnamen op de door de ijsclub “De Trije Doarpen” te Beetgumermolen georganiseerde langebaan wedstrijd over 1000 meter.
In de finale ontmoette Bonne Speerstra de bekende kaatser en junioren kortebaan crack Sjoerd Heeringa uit Tzummarum.
Sjoerd is de grote verrassing geworden van deze voortreffelijk georganiseerde wedstrijd, maar in de eindstrijd schoot hij routine nog te kort om Bonne Speerstra te kunnen kloppen.
De strijd om de derde en vierde plaats, tussen Jan van der Meulen (Stiens) en de plaatselijke favoriet Alle Boomsma werd royaal in het voordeel van eerstgenoemde beslist.