20 November 1961.
De voorzitter overhandigde de Bokma-beker aan een afgevaardigde van Tzummarum.
Deze ijsclub, dicht bij de Waddenzee gelegen en daardoor altijd in ongunstiger omstandigheden verkerend dan een verder landinwaarts gelegen vereniging, had het aangedurfd om een nieuwe ijsbaan te projecteren.
Met steun van de gemeenschap is dat plan verwezenlijkt.