Jaar 1980.
Jeugdgroepen van de Gymnastiekvereniging Tonido op het sportveld tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken.
De man met de Tonido vlag is Hans Bruinsma.