In het voorjaar van 1868 werd in het Friese Tzummarum de rederijkerskamer Onno Zwier opgericht.
De kamer kwam voort uit het leesgezelschap Nut en Genoegen (1862), tot dan toe de enige culturele vereniging van betekenis in het dorp.
Twee op de drie leden van het leesgezelschap sloten zich ook bij de rederijkerskamer aan.

25-Maart 1908 ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van ONNO ZWIER.