In deze map zijn de verenigingen Tzummarum samengevoegd.
1 IJsclub.
2 Dansclub
3 Rederijkers Onno Zwier.
4 Tennisvereniging Opinoo.
5 Gymnastiekvereniging Tonido.
6 zanglust en Vriendschap
7 Geitenfokvereniging
8 Volleybalvereniging. SST.
9 De Bazuin

Reisje met de leden van de SociŽteit Het Noorderlicht vermoedelijk op Schiphol; Sybrandus Posthuma, chauffeur, Cornelis van der Laan, Albert Rienks, Jaap Jensma, Willem Wassenaar, Minne Hiddinga, Goffe Jensma, Jouke Spoelstra, Johannes Swart, Jacobus Zijlstra, Gerben Swart, Jakkele de Beer, J.Bok (kastelein), Rein Spoelhof, Thijs Spoelhof en Willem Spoelhof.