1953 - Damesgroep TONIDO tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken op 2juli 1953 in de ‘keatsgreide’.

Staand v.l.n.r. Anneke Anema, Feikje de Vries, Roelofje de Boer, Renske Plantenga, Gerrie Strijker, Griet Kooistra en leider Sicco de Jong.
Midden; Johanna Neij, Doet Terpstra, Johanna Kamstra, Martha Strijker en Trijntje de Haan.
Onderste rij; Maaike Kamstra, Uilkje Prosje, Betsje Pasma, Tet Kamstra en Minke Anema.