1980
Optocht tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken met leden van de Gymnastiekvereniging TONIDO.
De vrouw in de eerste rij is mw. Aaltje de Lange- Hiemstra.
In de tweede rij is mw. H. Vogels- Rienks.
En in de 3e rij mw. Marie Jacoba Tamsma.