1938 Gymnastievereniging TONIDO.
Tijden de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.