1963 Jonge damesgroep van Gymnastiekvereniging TONIDO tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken in de ‘keatsgreide’.

Staand; v.l.n.r. Leidster mw.Scheepstra, Bijtie Vrij, Metsje Terpstra, Grietje van der Lei, Tet Boomsma, Sjoerdje Sijbrandy, Aukje Bos, Baukje Westra, Wietske Miedema, Geertje Kramer, Aukje van der Lei, Pietsje Terpstra, Sietske Groendijk.
Geknield; Tsjammie Boersma, Tsjikke Bleeker, Griet Groendijk, Mettie Pebesma, Albertje Boersma, Griet de Vries en Sietske Vellinga.
Liggend; Seppie de Jong en Jenneke Broekstra.