Leden van de Gymnastiekvereniging TONIDO

28 juni 1963 tijdens Merkedagen van Vereniging voor Volksvermaken; v.l.n.r. Geertje Kramer, Baukje Westra, Aukje Bos en Albertje Boersma.