75 jaar jubileum v.v.Tzummarum

Zaterdag 17 november 2012 vierde voetbalvereniging Tzummarum haar 75 jaar bestaan.
De dag begon met spel-/voetbalactiviteiten voor de jeugd in de sporthal.
De jeugdcommissie had de zaken goed voor elkaar want de jeugd genoot met volle teugen en konden na afloop verblijd worden met een mooi vaantje (als aandenken van het jubileum) en een lekker bakje patat.
Om 16.00 uur was de receptie in het Wapen van Barradeel.
Een mooie opkomst en voor velen mensen een soort reŁnie.
Natuurlijk waren er ook diverse toespraken van o.a. de wethouder van Gemeente Franekeradeel en een afgevaardigde van KNVB district Noord.
Een hoogtepunt van deze middag was toch wel de toespraak van oud trainer (en voormalig badmeester) de heer Ketzer.
Op ludieke wijze vertelde hij ons o.a. de opstelling van 35 jaar geleden.
Ook de heer Leo Vogels (speler van het eerste uur en voormalig bestuurs- en erelid van onze vereniging) vertelde ons waar en hoe er in de beginjaren gevoetbald werd.
Het bestuur werd verblijd met diverse giften en kado's (o.a. een mooie bondsvlag van de KNVB).
Onze hartelijke dank hiervoor.
Na zo'n gezellige en geslaagde receptie was er 's avonds een feestavond voor iedereen die een warm hart toedraagt aan de voetbalvereniging.
De volle zaal kon genieten van optredens van 1e elftal (er werd een uitzending van Voetbal International opgevoerd) en van ons meisjesteam.
Ook de Syds Schat Band kon, na een geslaagd optreden eerder dit jaar, niet ontbreken.
Met muzikale begeleiding van Naomi gaven zij ons weer een spetterend optreden.
Als blijvende herinnering heeft Pier van Merode opnames gemaakt van de receptie en de feestavond.
Ook het licht en geluid was in goede handen bij de gebroeders Zijlstra.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jubileum.
Langs deze weg willen wij iedereen, die heeft meegeholpen aan dit jubileum, ontzettend bedanken voor jullie inzet.
Zo zie je maar, waar een kleine vereniging groot in kan zijn!
Maandag 19 november 2012 heeft er een extra ledenvergadering plaatsgevonden met als enige agendapunt de bestuursverkiezing van Gerard Hoeksma en Ype Tiemersma.
Onder luid applaus zijn zij benoemd om zitting te nemen in het bestuur.
Wij wensen beiden heren veel succes toe.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Voorzitter : Gerard Hoeksma
Secretaris : Teresa Pietersma
Penningmeester : Cor Grond
Vice voorzitter : Ype Tiemersma
Bestuursleden : Gerrit Andringa, Meini Kikstra-Reitsma, Ida Mollema en Michael Rozeboom