Uit:Fan Fryske Groun juni 1983

BUITENLANDSE SPELER
Wayne Cuttress, Canadees van geboorte, woont 10 jaar in Dongjum en voetbalt nu 3 jaar mee.
Hij is aanvoerder, maar waarom dat zo is weet hij niet.
“Op een keer hadden ze in Leeuwarden geen aanvoerder en toen moest ik dat maar wezen en dat is zo gebleven.br> Het houdt niet veel in hoor, hoogstens wie er in moet en wie er uiten meestal heb je niet veel keuze, mar degene die elke week komen hebben natuurlijk het meeste recht.
‘Wat nou het leukste is, voetballen of nazitten? “Allebeide.. Maar nazitten is het leukste.
We voetballen voor ons plezier.
Winnen is goed, verliezen is ook goed.
Het eerste pilsje is het lekkerste.
Meestal heb ik er maar twee gehad, de eerste en de laatste, die er tussenin tellen we niet.
Elftalleider Age de Lange (23jr.), verkoper, weet ook wel dat dit slechts een lolploegje is, maar volgens hem beschikken ze écht wel over tactiek.
“We zijn altijd fel op de balen we proberen het altijd.
Echt, we houden overal rekening mee.
Wij vinden bijvoorbeeld ook dat de middenstand een goed bestaan moet hebben.”
Knipogend heft hij het glas.
De stemming aan de lange tafel met werkelijk álle spelers begint er wat in te komen.
Uit volle borst wordt dat verschrikkelijke olé-lied gezongen.
Van het volgende drinklied kan ik de woorden niet volgen, maar de tekst is wel enigszins scabreus, getuige het gelach.
Nog een paar en dan gaan ze met z’n allen naar het stamcafé.
De piepers moeten nog even wachten….

Hanna Ludwig