In de loop van 1938 gaf het bestuur de heren Zondervan en Hoekstra opdracht om te kijken naar een meer geschikt veld om op te spelen.
Dit in verband met de competitie die niet kon worden uitgevochten op een hobbelig stuk weiland.
De spelers moesten voor een wedstrijd vaak eerst de koeienvlaaien opruimen die het vee, dat de rest van de week op het veld liep, had achtergelaten.

Na onderhandeling met het Burgerlijk Armbestuur kon in augustus 1939 een stuk veld worden gehuurd van datzelfde Burgerlijk Armbestuur.
Na egalisering en drainage kon het veld worden omgetoverd tot een redelijk speelveld.
Dat veld bevond zich op de plaats van de huidige trimbaan.
Aangezien er geen kleedboxen waren, konden de heren spelers zich verkleden bij Bonnema in ĎHet Wapen van Barradeelí.
Hij zorgde ook voor de thee in de rust.

In datzelfde jaar 1938 werd ook de eerste competitie afgewerkt door de voetbalvereniging.
Tzummarum zat destijds in een poule met Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie,Stiens, Hallum,Menaldum en Dronrijp.
Dat Tzummarum die eerste competitie nog niet veel indruk maakte, blijkt wel uit de eindklassering: nummer laatst.
1938 werd er ook voor het eerst serieus getraind onder auspiciŽn van een heuse trainer, te weten de heer Van der Hoek uit Ried.
Dat deze training zín vruchten afwierpen, blijkt wel uit het feit dat Tzummarum het jaar daarop als vijfde eindigde in de competitie.