Barradeelcup

In 1973 kende de v.v. Tzummarum weer een opleving.
In de maand april van dat jaar organiseerde de v.v. Minnertsga voor de 7e keer het toernooi om de Barradeelcup.
Tzummarum had al vaak meegedaan maar eindigde meestal op de laatste plaats.
Daar kwam in 1973 verandering in.
Na een mooie voetbaldag mocht Tzummarum eindelijk de beker mee naar huis nemen.
Dat moest natuurlijk gevierd worden!
Alle spelers, de elftalcommissie en het bestuur gingen in optocht door het dorp.
'Crescendo' zorgde voor de vrolijke noot.

De al eerder genoemde broodnodige opleving zette ook in 1974 door.
De voetbalvereniging groeide en groeide.
Zo kon het gebeuren dat met maar liefst vier elftallen aan de competitie kon worden begonnen.
Een ongekende luxe voor die tijd.

Het leek wel of alles lukte dat jaar.
Zo lag aan de v.v. Tzummarum de zware taak om de Barradeelcup te verdedigen.
Velen dachten dat de onverwachte bekerwinst in het jaar daarvoor een eenmalige uitschieter was.
Tzummarum zette al deze denkers 'te plak' door de beker opnieuw te veroveren.
Daarbij werden Minnertsga (2e) en A.V.C. (3e) aan de kant gezet.
Een enkele tegenvaller was het aftreden van voorzitter J.H. Santema.
Na acht jaar als visitekaartje van de voetbalvereniging te hebben opgetreden, hing hij zijn functie in de wilgen.
De nieuwe en huidige voorzitter J.C. Hettinga nam het vaandel over.

Het bestuur zag er nu als volgt uit:

J.C. Hetting------ voorzitter
H. Bruinsma------- secretaris
C. Grond---------- penningmeester
J. Vellinga------- bestuurslid
J. Bouma---------- bestuurslid
Jac. Visser ------ bestuurslid, (co÷rd. oefenwedstrijden)
S. v.d. Wal ------ bestuurslid.

Oprichting pupillen Tzummarum.

Oprichter jeugdvoetbal :
Jappie Meijer.

Over de persoon: Vanaf de oprichting betrokken geweest bij de V.V. Tzummarum.
Jarenlang zelf gespeeld.
Jeugdvoetbal opgericht en 16 jaar daarin actief geweest.
Tevens oprichter van de Friese Jeugd Competitie die de F.V.B. van Meijer heeft overgenomen.
Zo is het Friese jeugdvoetbal ontstaan.
Dit gebeurde in samenwerking met Pieter Goodijk van Sexbierum, meester Bindert de Jong uit Minnertsga en T. de Haan uit Oudebildtzijl.

Medio jaren zestig vond dit alles plaats (1962 - 1969).

Op foto: Kampioenschap 1975-1976, A pupillen, 10-11 jaar.