Het bestuur is anno 1997 als volgt samengesteld:
J.C. Hettinga.---------voorzitter:
K. Keizer,------------- secretaris:
J.J. van der Meer.-- penningmeester:
C. Grond,------------ bestuurslid:
P. van Kooten,----- bestuurslid:
J. Wagenaar.------- bestuurslid:
M.J. van Zanden.-- jeugdsecretaris.