Bovenste rij v.l.n.r.: Jac. Meijer, Sj. Terpstra, P. Dijkstra, L. Vogels, Joh. Miedema en A. Oost.
middelste rij v.l.n.r.: J. Schaper, E. Elzinga en P.Santema.
onderste rij v.l.n.r.;F. Bosma, L.Herrema en W. Heeringa.

HISTORISCH OVERZICHT
60 JAAR v.v. Tzummarum

De geschiedenis van de v.v. Tzummarum is er één met vele hoogte- maar ook een aantal diepte-punten.
In het nu volgende overzicht proberen we die kleurrijke historie zo goed en zo compleet mogelijk in beeld te brengen.

Het begin
De oorsprong van de dit jaar 60-jarige voetbalvereniging Tzummarum ligt in het jaar 1937.
Op 19 november van dit jaar werd de voetbalvereniging officiëel opgericht.
De vereniging bestond toen uit 21 leden en 5 aspiranten.
Het bestuur werd destijds gevormd door diezelfde oprichters, te weten:

A. Oost---------- voorzitter
J. Schaper------ secretaris
Sj. Talsma----- penningmeester
Sj. Terpstra--- vice secretaris
Sj. Zondervan-vice voorzitter

Over de naam van de vereniging hoefde niet lang te worden gesproken: Tzummarum.
Besloten werd om voorlopig in zwarte broeken en witte t-shirts te spelen.
De huidige wit-rode clubkleuren werden pas in 1961 ingevoerd.
Het speelveld, niet veel meer dan een weiland, werd beschikbaar gesteld door ene meneer Hoogland.
De eerste ledenvergadering vond plaats op 4 maart 1938, ook toen al in 'Het Wapen van Barradeel'.
Op die vergadering werden de reglementen aangaande de voetbalvereniging ook in gebruik genomen.

In de eerste paar maanden van het bestaan van de kersverse vereniging kwam het bestuur meteen al voor een paar lastige opgaven te staan.
Hoe moesten de financiën worden geregeld?
Op welke hoogte moest de contributie worden vastgesteld?
Hoe zat het met de verzekering van de spelers?
Allemaal zaken waar het bestuur weinig of geen weet van had.
De kunst werd dan ook bij andere clubs afgekeken.
Besloten werd om de clubkas te spekken met donateurskaarten.
Houders van dergelijke kaarten mochten de voetbalwedstrijden gratis bezoeken.
Opmerkelijk is dat mannen drie kwartjes moesten ophoesten terwijl de vrouwen 'slechts' vijftig cent op het kleed hoefden neer te tellen.

Voor de leden gold de afspraak dat de contributie zo snel mogelijk moest worden betaald.
Deze contributie werd nog aan de deur opgehaald.
Een schuld van vierweken werd nog door de vingers gezien maar daarna werd het betreffende lid op de vingers getikt.
Een maatregel die ook in deze tijd niet zou misstaan.

Wanneer de eerste wedstrijd die Tzummarum speelde plaats vond, is niet duidelijk.
Waarschijnlijk is dat de wedstrijd tegen Arum of Hallum geweest omdat die in de boeken al eerste worden genoemd.
Opmerkelijk is dat er het één en ander over de verwikkelingen rond deze wedstrijd is geschreven.
Zo ontstond er een levendige discussie tussen spelers en niet spelers over de vraag hoe er naar Arum zou worden gereisd.
Na veel heen en weer getrek werd besloten met de bus te gaan.

Vervolgens wierp zich de vraag op welk tijdstip zou worden vertrokken naar Arum en wanneer de reis terug zou worden aanvaard, zaterdag of zondag.
Verder blijkt dat een aantal Tzummarumer spelers zich tijdens de wedstrijd tegen Arum nogal heeft misdragen.
Op welke manier wordt niet helemaal duidelijk maar de calamiteiten waren toch van dien aard dat het bestuur de desbetreffende spelers ter verantwoording riep.
Een ernstige waarschuwing was het gevolg.