Voorwoord

De auteur van dit jubileumboek, ons bestuurslid en P.r.- man Jappie Wagenaar, heeft mij gevraagd om een voorwoord te schrijven.
Graag doe ik dat, ook al omdat ik hem dan langs deze weg namens bestuur en leden van de V.V. Tzummarum kan bedanken voor dit initiatief waarin hij zo ontzettend veel tijd en energie heeft gestoken.

U krijgt een historisch overzicht van het 60-jarig bestaan van onze voetbalclub.
In die zestig jaar is er natuurlijk heel wat gebeurd in en met onze club, maar een echt turbulent bestaan hebben we niet gehad.
We zijn natuurlijk ook niks meer of minder dan een dorpsvoetbalvereniging die op vrij laag niveau voetbalt.
Maar wel met inzet, gedrevenheid en de ambitie om hogerop te komen.

Ook onze jeugdelftallen doen gemiddeld genomen goed mee en het enthousiasme bij met name jonge leden is hartverwarmend.

Ons sportcomplex is natuurlijk uniek.
Voor de voetbalvereniging twee velden, een trainingsveld en in combinatie met Opinoo en V.V.V. een prachtige kleedaccommodatie en kantine.
De bouw van dit complex laat zien dat er in Tzummarum wel degelijk iets bereikt kan worden met gezamenlijke inzet.

Ik hoop dat u deze jubileum-uitgave met genoegen zult lezen in de wetenschap dat deze J.W.-productie voor nu en voor later van historisch belang is.

Ik reken erop dat we met zín allen dit 60-jarig jubileum op gepaste wijze zullen vieren en ik wens de vereniging in de toekomst veel sportief genoegen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich in de afgelopen zestig jaar, op wat voor manier dan ook, voor de vereniging heeft ingezet.
Tegelijkertijd doe ik een beroep op vrijwilligers om deze gezonde en fitte 60-jarige vereniging ook in de toekomst springlevend te houden.

Hans Hettinga.
(Voorzitter)