Voetbalvereniging Tzummarum eind jaren '50 staande v.l.n.r. Adolf Schreefel, Gerrit Jouwersma, Piet Zwager, Cornelis Pasma, Hans Bruinsma, Samme F. Talsma, Roel Hoekstra en Douwe J. Zwager.Gehurkt;Aede de Jong, Gerrit van Rees, Wiebe Tolsma, Geert Westra en Gosse Muller.

216 Per september 1951 vinden er weer enige bestuurswisselingen plaats.
Het bestuur van V.V. Tzummarum ziet er nu als volgt uit:
A. Oost---------------voorzitter
P. Dijkstra-----------penningmeester
L. Vogels-------------secretaris
J. Jongstra-----------bijzitter
D. Dijkstra-----------bijzitter

Financieel gezien bleef v.v. Tzummarum opereren met de hand op de knip.
Ieder dubbeltje werd twee keer omgedraaid en dat draaide wel eens op frustraties uit, zo blijkt uit de boeken.
Zo kon het gebeuren dat er een buitengewone ledenvergadering moest worden belegd op last van een groep spelers.
Die eiste tekst en uitleg van het bestuur waarom er geen trainer was aangesteld.
Op het argument dat er geen geld was, werd het idee geopperd dat dan alle leden maar meer contributie moesten betalen.
Dat voorstel werd aangenomen en zo kon trainer J. Schilt uit Leeuwarden in dienst treden bij Tzummarum.
Een ander discussiepunt vormde het wel of niet organiseren van een bazar met een bal na afloop.
De leden stonden achter het idee maar het bestuur durfde het risico uit wederom financiŽle overwegingen niet te nemen waardoor het feest niet doorging.
Na een heftige discussie konden spelers en bestuur het wel eens worden over het organiseren van oefenwedstrijden.
Tzummarum beschikte in die periode over drie elftallen: een eerste, een tweede en een juniorenelftal.
Als er voor het eerste en tweede geen competitiewedstrijden waren, konden beide teams tegen elkaar spelen. zo werd besloten.