bovenste rij v.l.n.r.: F.Bosma, L.Vogels, S.Poelsma En J.Schaper.
middelste rijv.l.n.r.: P.Dijkstra, X.Noordhof en L.Herrema.
onderste rij v.l.n.r.: P.Sybesma, R.Sikkema, Jac.Meijer en Y.Santema.

Engels en Tzummarums elftal.
In de tijd, de Tommy's hun tenten in Oosterbierum hadden opgeslagen.
Begin mei 1945.

De bevrijding

Na regen komt zonneschijn en zo ook voor v.v.Tzummarum.
Op 21 juni 1945 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen met het organiseren van de eerste ledenvergadering in twee jaar.
Ook al waren er op deze memorabele ledenvergadering slechts tien leden aanwezig, toch was er reden tot vreugde 'omdat geen van de leden tijdens de oorlog was omgekomen.
We kunnen weer met nieuwe beginnen'.
Dat waren de woorden van de toenmalige secretaris L. Vogels.
De leden die wegens het tijdelijk terziele gaan van v.v. Tzummarum elders hun heil hadden gezocht, kwamen met rasse schreden terug toen ze hoorden dat de vereniging een herstart maakte.
Om het stof van de goalpalen en de netten te krijgen, werden voetbalwedstrijden georganiseerd tegen de Kustwacht, tegen een groep evacués en tegen de in Oosterbierum gelegerde Engelse en Canadese soldaten.
Ondanks goed spel van de Tzummarumers brak het gebrek aan wedstrijd ritme hen op.
De soldaten die zoals viel te verwachten in goede conditie waren, wonnen de wedstrijd met maar liefst 12 - 6.

Alles ging langzamerhand weer terug naar het oude.
Shirts, voetbalschoenen en korte broeken werden weer uit de kasten gehaald.
Met veertien enthousiaste leden deed Tzummarum in het najaar van 1945 opnieuw haar intrede in de competitie.
Deze veertien leden waren :
P.Dijkstra, L.Vogels, J.Meyer, J.de Valk, P.Sijbesma, H.Strijker, S.Poelsma, D.Kolthof, Y.Ybema, H.Bruinsma, D. Zwager, Sj.Dijkstra, Joh.Kolthof, Tj.Westra, en D.van Loon.

Omdat benzine nog steeds schaars was, werd Tzummarum wederom ingedeeld in een klasse met tegenstanders die per fiets te bereiken waren, te weten:
Freno 2, Zeemeeuwen, H.Z.C.Z en Harlingen 2.
De heer R. Sikkens was bereid de trainingen op zich te nemen.
Deze vonden op de zondagochtend plaats.
Verder werd ook de traditionele kaatspartij voor leden en donateurs weer georganiseerd waarbij de prijzen bestonden uit appels.