Veel gebouwde structuren zijn in de terpen in latere ophogingslagen bewaard gebleven, zoals ook deze boven elkaar gelegen podiumranden in het terpprofiel van Firdgum (2011).
De muren van huizen trok men op vergelijkbare wijze uit zodenblokken op.
Foto: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie.