De State Klein Hermana werd waarschijnlijk gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw in opdracht van Frans van Hermana, een broer van Hessel van Hermana die op het stamslot Hermana Stins in Minnertsga woonde.
Het nieuwe huis werd ter onderscheid van het al lang bestaande huis ‘Klein Hermana’ genoemd, waarbij de oude stins de toevoeging ‘Groot’ toebedeeld kreeg.
Waarschijnlijk stond hier al een boerderij die Frans van zijn vader geërfd had. Het verdeelde vermogen was zo groot, dat daar nog wel een representatief huis af kon.
Bron: Stinzen in Friesland .