Tekeningen en Schilderijen van Jacob Roorda Tzummarum.

Onderstaande geschiedenis met tekeningen/schilderijenis zijn afkomstig van Dick Roorda en zijn broer Jacob.
Zijn vader had een schilderzaak aan de Lytse Buorren van 1937 tot 1952 in het eerste huis aan de rechterkant, daarna emigreerden ze naar Canada met 9 kinderen.
Voor 1937 was het zijn grootvader Jacob Roorda zijn schilderzaak en voor 1923 zijn overgrootvader Jacob Klazes Roorda.
Hij was weduwnaar sinds 1882 en zeer actief in de Chr.school en Kerk. Waarschijnlijk was hij gardenier.
De eerste helft van het huis op de Lytse Buorren waar de familie in de jaren vijftig woonde werd bewoond door de Wed. Geeske Kasma die een winkel met naaispullen had.
Jacob Roorda ging in de jaren dertig naar de tekenschool in Franeker.
Van 1948 tot 1952 vertrokken 6 families uit de Lytse Buorren (de Wit?) naar Australia, de families Haagsma, Miedema, Roorda, Pasma, en Stelpstra (met 5 oudere kinderen , drie al getrouwd) naar Canada.