Café van Beppe Tytje.

Sédyk 5 te Tzummarum. Dit pand was gelegen tegen de voet van de zeedijk, waar nu de bunker staat tegenover Sédyk nr. 5. Het is afgebroken omstreeks 1928 ten behoeve van een eerdere dijkverhoging. Hierin was naast een woongedeelte het visserscafé van Beppe Tietje Heeringa-la Fleur gevestigd. Zij was de weduwe van Tjeerd Lieuwes Heeringa. Douwe Minnes Wassenaar was getrouwd met Janke Tjeerds Heeringa de oudste dochter van Beppe Tytje- Heeringa-la Fleur.

Tekening van het herbergje “Beppe Tyt”.
De tekening is gemaakt door Dirk Bouma, een oom van Dirk Bouma die jarenlang op Koehool heeft gewoond.